Нөхөн төлбөрийн материал илгээх

Харилцагч та нөхөн төлбөрийн материалыг цахимаар илгээхдээ зааврын дагуу бүрэн гүйцэд, тод, чанартай зураг илгээнэ үү. Хэрэв та дутуу материал илгээсэн бол нөхөн төлбөр шийдвэрлэх хугацаа сунгагдах магадлалтайг анхаарна уу.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН СОНГОХ: